Vrátenie tovaru

 

Pokiaľ ste si objednali tovar, ktorý Vám nesedí alebo nie je úplne podľa Vaších predstáv, vrátime Vám peniaze. V súlade so zákonom má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Pokiaľ sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy, je nutné dodržať tieto základné podmienky:

 

  • tovar musí byť odoslaný najneskôr 14. deň po fyzickom prevzatí zásielky
  • tovar musí byť kompletný, neporušený, nepoužitý, opatrený visačkami v originálnom obale, schopný ďalšieho predaja
  • zásielka musí obsahovať originál účtenky a vyplnený sprievodný FORMULÁR  s požiadavkou na vrátenie peňazí
  • tovar nesmie byť zaslaný na dobierku, v takomto prípade nebude prevzatý!


Tovar je nutné zaslať na adresu predajne, z ktorej Vám bol pôvodne odoslaný (adresu nájdete v hlavičke účtenky - hore). Pokiaľ zvolíte inú adresu (napr. sídla spoločnosti alebo adresu reklamačného odd.) doba vybavenia sa môže predĺžiť o cca. týždeň. V prípade, že objednávku obdržíte z viacerých predajní, tovar odošlite na jednu z nich. Zásielku vo vlastnom záujme pošlite prostredníctvom kuriérskej služby bez dobierky, ako doporučený balík s poistením na danú hodnotu (pre prípadnú reklamáciu z dôvodu straty alebo znehodnotenia balíka). Uschovajte si podací lístok s číslom balíka.

 

Napríklad Vám bol doručený tovar z predajne A3 SPORT z
OC Avion Shopping Park, Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava
Správna adresa pre doručenie je:
A3 SPORT
OC Avion Shopping Park
Ivanská cesta 16
821 04 Bratislava

Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnené vrátenie peňazí za tovar na Váš bankový účet alebo na Vašu adresu poštovou poukážkou. Náklady spojené s vrátením tovaru : Priame náklady pri vrátení tovaru si zákazník hradí sám. Zaplatená čiastka bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpenia od zmluvy. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť, bohužiaľ, akceptovať požiadavku na vrátenie peňazí a tovar bude vrátený späť.

Tovar je možné do 14 dní od prevzatia vrátiť i osobne na ktorejkoľvek predajni A3 SPORT. V prípade vrátenia tovaru na predajni, Vám vrátime bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy ste tovar priniesli na predajňu, všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane nákladov na dodanie (okrem vzniknutých dodatočných nákladov). Pri osobnom vrátení tovaru na predajni je nutné dodržať vyššie uvedené základné podmienky.

 

PDFFormulár pre vrátenie peňazí