1. Vernostný klub A3 SPORT

Vernostný klub A3 SPORT (ďalej len „klub A3 SPORT“) je určený všetkým zákazníkom A3 SPORT, ktorí nakupujú na predajniach a e-shope spoločnosti A3 SPORT s.r.o., so sídlom Ivanská Cesta 16, 821 04 Bratislava, IČO: 36661856, DIČ: SK2022226371 (ďalej len „ A3 SPORT“) a spĺňajú podmienky pre členstvo v klube A3 SPORT stanovené v týchto pravidlách. Vstupom do klubu A3 SPORT získa zákazník radu výhod, ktoré sú špecifikované nižšie a môže ich uplatniť na predajniach A3 SPORT i na e-shope www.a3sport.sk.

2. Členstvo a registrácia do klubu A3 SPORT

Do klubu A3 SPORT sa môže registrovať fyzická osoba staršia ako 18 rokov s korešpondenčnou adresou v Slovenskej republike, ktorá spĺňa prípadné ďalšie podmienky pre členstvo, ktoré sú stanovené v týchto pravidlách a vykoná riadnu registráciu do klubu A3 SPORT. Členom klubu A3 SPORT sa nemôže stať právnická osoba. Registráciou do klubu A3 SPORT vyjadruje osoba súhlas s pravidlami klubu A3 SPORT.

Registrácia do klubu A3 SPORT prebieha vždy on-line na webových stránkach klub.a3sport.sk.

3. Výhody klubu A3 SPORT

Zľava a jej výpočet na Váš ďalší nákup

Pri registrácii do klubu A3 SPORT získava zákazník automaticky zľavu na ďalší nákup vo výške 5%. Zľavu je možné uplatniť na predajniach a e-shope www.a3sport.sk. Pri nákupe na predajniach A3 SPORT sa zľava vypočíta a ihneď je k dispozícii k ďalšiemu nákupu na predajni i na e-shope. Pri nákupe na e-shope www.a3sport.sk sa zľava vypočíta tiež ihneď, ale k dispozícii je až po uplynutí 30 dní. Ak počas 30 dní dôjde ku vráteniu tovaru, a to kompletne celej alebo len časti objednávky, bude zľava na ďalší nákup prepočítaná podľa množstva vráteného tovaru. Aby pri vrátení tovaru došlo aj k správnemu navráteniu kreditu (výška zľavy z predchádzajúceho nákupu), ktorý bol u danej objednávky použitý ako zľava, musí pri každom vrátení tovaru člen obsluhe na predajni A3 SPORT predložiť všetky platné doklady, ktoré mu boli pri nákupe a vrátenie tovaru k objednávke vystavené. Ak tieto doklady nedoloží nemusí dôjsť k správnemu navrátenie použitého kreditu a nemožno sa ho tak domáhať.

Vypočítaná zľava z predchádzajúceho nákupu sa uplatní vždy pri ďalšom nákupe a to ako na predajni A3 SPORT, tak na e-shope www.a3sport.sk a nemožno ju neuplatniť.

K výpočtu zľavy na ďalší nákup nedôjde iba v prípade použitia poukážky, ktorá tento výpočet vylučuje. Potom sa člen klubu A3 SPORT musí rozhodnúť, či poukážku použije alebo nie.

Poukaz za registráciu v hodnote 4 €

Na poukaz za registráciu do klubu A3 SPORT má nárok len člen klubu A3 SPORT, teda ten kto dokončí registráciu na klub.a3sport.sk. Poukaz príde automaticky na e-mail, ktorý člen uviedol v registrácii.

Individuálne bonusové zľavy

Individuálne bonusové zľavy obdrží len člen klubu A3 SPORT a len za určitých podmienok, ako je napríklad, vyplnený dátum narodenia. V tomto prípade dostane člen klubu A3 SPORT poukaz k narodeninám.

Online prístup ku všetkým účtenkám

Prístup k účtenkám z e-shopu je podmienený prihlásením na e-shope www.a3sport.sk pod rovnakým e-mailom, ktorý je uvedený v registrácii.  Účtenky z predajní A3 SPORT sú podmienené pridaním existujúcej plastovej karty k registrovanému účtu alebo využívaním virtuálnej elektronickej karty, ktorá bola vygenerovaná pri registrácii a člen ju nájde vo svojom účte klubu A3 SPORT.

4. Dôvody kedy nie je možné uplatniť výhody spojené s členstvom klubu A3 SPORT

 • Poukážka je len jednorázová a už bola uplatnená.
 • Poukážka stratila dobu platnosti.
 • Poukážka je obmedzená na určitý druh tovaru.
 • Poukážku nie je možné použiť súčasne so zákazníckou kartou, tak aby došlo k výpočtu zľavy na ďalší nákup.
 • Poukážka  je vydaná na iný štát než v akom, ju člen používa. Napríklad nejde uplatniť česká poukážka na slovenskej predajni, e-shope.
 • Poukážka nie je pravá.
 • Poukážka bola zneužitá.
 • Zaniklo členstvo v klube A3 SPORT.

5. Zánik členstva v klube A3 SPORT

 • Člen klubu A3 SPORT uviedol nesprávne údaje pri registrácii.
 • Člen klubu A3 SPORT sa dopustil jednania v rozpore s pravidlami klubu A3 SPORT alebo sa ich snažil obísť.
 • Člen klubu A3 SPORT požiadal o ukončenie členstva prostredníctvom e-mailovej komunikácie, zaslaním na obchod@a3sport.cz K ukončeniu tak došlo na žiadosť člena klubu A3 SPORT.
 • Člen klubu A3 SPORT odvolá súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

6. Záverečné ustanovenia

Tieto Pravidlá klubu A3 SPORT môžu byť v skrátenej verzii uverejnené na propagačných či iných materiáloch v súvislosti s propagáciou klubu A3 SPORT. Určujúcou je však vo všetkých prípadoch táto plná verzia týchto Pravidiel klubu A3 SPORT.

Registrácia do klubu A3 SPORT je dobrovoľná a člen svojou registráciou do klubu A3 SPORT udeľuje svoj súhlas s jeho pravidlami. Akékoľvek porušenie alebo obchádzanie týchto Pravidiel klubu A3 SPORT či pokus o ich porušenie je dôvodom pre okamžité vylúčenie z klubu A3 SPORT.

Pravidlá klubu A3 SPORT sú počas trvania vernostného programu v elektronickej forme na webovej stránke a zároveň uložené v písomnej podobe na adrese sídla A3 SPORT.

A3 SPORT si vyhradzuje právo na zmenu týchto Pravidiel klubu A3 SPORT.

 

Môj košík

Váš košík je prázdny